object-storage

Experts.

About dịch vụ lưu trữ

Dịch vụ lưu trữ đám mây Object Storage hỗ trợ giao thức tương đương với S3 (Simple Storage Service), được ứng dụng trong rất nhiều trường hợp như chứa dữ liệu ảnh, media, trang web, ứng dụng di động, dữ liệu backup, dữ liệu IOT, lưu trữ lịch sử.
Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
Phone: 1900 638 399
#fptcloud #luutrudammay #objectstorage
https://fptcloud.com/san-pham/object-storage/
https://objectstoragefptcloud.tumblr.com/
https://www.linkedin.com/in/object-storage/
https://www.pinterest.com/object_storage/
https://www.flickr.com/people/object-storage/
https://www.youtube.com/channel/UCKrp7158y5_N1o7jGcqDVAw/about
https://objectstoragefptcloud.wordpress.com/2022/01/10/dich-...
https://vi.gravatar.com/objectstoragefptcloud
https://500px.com/p/object-storage
https://angel.co/u/object-storage-2
https://objectstoragefptcloud.blogspot.com/2022/01/dich-vu-l...
https://www.blogger.com/profile/10761374263753314217
https://dribbble.com/object-storage/about

 
 

Recent Activity