danguitar

Đàn guitar

Business Services.

Category: Marketing

About đàn

Dây đàn là đặc điểm rõ ràng nhất để nhận một cây guitar và guitar acoustic hay classic. Đàn guitar acoustic sử dụng kim loại làm dây đàn. Âm thanh loại dây đàn kim loại mang đến có độ đanh và vang rất phù hợp cho đệm hát và đánh hợp âm.

Trong khi đó, đàn guitar classic lại sử dụng dây đàn với nilon là chất liệu chính. Loại đàn này có 6 dây, tròng đó 3 dây dưới cùng (Sol, Si, Mi) sử dụng dây nilon thuần. Ba dây còn lại là dây kim loại cuốn, nhưng lõi của dây đàn vẫn bằng nilon. Âm thanh của loại dây đàn này mang lại đặc trưng bởi sự êm đềm, dịu nhẹ. Một đặc điểm khác là đàn guitar classic có số dây đàn cố định là 6. Trong khi đó, đàn guitar acoustic thì số dây có thể là 6, hoặc nhiều hơn.