qtnhksaau

Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu

Network, Vietnam.

Category: Web

About Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn

Trường đào tạo quản trị nhà hàng khách sạn á âu, với các khóa học quản trị quản lý nhà hàng khách sạn ngắn hạn chuẩn quốc tế 5 sao.
Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Email: quantrikhachsanaau@gmail.com
Điện thoại: 18006148
Website: http://quantrinhahang.edu.vn/
Các social khác:
https://sites.google.com/view/qtnhksaau
https://about.me/quantrinhahangeduvn
https://www.instapaper.com/p/qtnhksaau
https://trello.com/qtnhksaau
https://medium.com/@qtnhksaau
https://www.behance.net/qtnhksaau
https://www.scoop.it/u/qtnhksaau
https://www.instagram.com/qtnhksaau/
https://musescore.com/qtnhksaau/
https://gust.com/user/436a605b-323f-4520-be1d-4ff1730830e1
https://www.catchafire.org/profiles/391279/
https://dashburst.com/qtnhksaau
https://photopeach.com/user/qtnhksaau
https://www.midomi.com/index.php?action=main.profile&usernam...
https://www.gaiaonline.com/profiles/qtnhksaau/43690065/
https://www.oercommons.org/profile/215057
http://www.seobook.com/user/qtnhksaau
#qtnhksaau #quantrinhahangkhachsanaau #quantrinhahangaau #quantrikhachsanaau #quantrinhahangkhachsanhuongnghiepaau #nghiepvuquanlynhahangkhachsanaau #khoahocquanlynhahangkhachsannganhanaau #nghiepvuletanaau #hocnghiepvuletannganhanaau #nghiepvutiensanhaau #hocquantritiensanhaau #hocquantritiensanhnganhanaau

 
 

Recent Activity