Mây Home

Mây Home
KTS Thắng Nguyễn

Mây Home

"Kiến trúc sư Nguyễn Tất Thắng được biết đến là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực sản xuất mây tre đan tại Hà Nội. Ông đồng thời là tổng giám đốc công ty TNHH Mây Home - công ty nổi tiếng về lĩnh vực nội thất mây tre đan. Website: https://noithatmayhome.com/kts-nguyen-thang/ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071505283276 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvvRd4tZzBIfa60rRX-ewBQ Google Site: https://sites.google.com/view/ktsnguyenthang/trang-ch%E1%BB%A7 Pinterest: https://www.pinterest.com/kientrusuthangnguyen Twitter: https://twitter.com/kts_thang Blogger: https://ktsnguyenthang.blogspot.com/2021/08/kts-thang-nguyen... "